Privacy statement


 1. Gegevensbescherming in één oogopslag.


Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermings verklaring onder deze tekst.


Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens in het impressum van deze website.


Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internet browser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.


Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?
U heeft het recht om ten allen tijde kosteloos informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen. U heeft ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


Analysetools en tools van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt doorgaans anoniem geanalyseerd; surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacy verklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar. 1. Algemene informatie en verplichte informatie


Privacy
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.
Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.
We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben.
Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:


Henriette van den Brink
Das Moselhaus
Moselweinstrasse 68
56814 Ediger - Eller
Telefoon: +49 (0) 171 833 71 89
E-mail: info@das-moselhaus.de


De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden beschikt en middelen om persoonlijke gegevens te verwerken (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens zijn te vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om gegevens, die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan uzelf of aan een derde over te dragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.


SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.


Informatie, blokkering, verwijdering
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.


Bezwaar tegen reclamemail
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails. 1. Gegevensverzameling op onze website


Cookies
Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.


De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.


U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.


Serverlogbestanden
De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:


Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijdstip van het serververzoek
IP adres


Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet plaatsvinden.


De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen te vervullen.


Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.


De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.


De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.


Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de rechtvaardiging, het ontwerp van de inhoud of wijzigingen in de juridische relatie zijn vereist (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of te factureren.


De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud
Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die de opdracht heeft gekregen om betalingen te verwerken.


Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de verzending heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.


De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. 1. Analyse-instrumenten en reclame


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.


IP-anonimiseren
Op deze website hebben we de functie IP-anonimiseren geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.


Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door een ad-blocker te installeren.


Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Browserplug-in
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Verwerking van ordergegevens
We hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten met Google en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.


Demografische kenmerken in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling". 1. Plugins en tools
  Google Maps
  Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps.
  De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.


Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.


Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aansprekende presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te maken. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.


Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/